Podpora projektu

Vzhledem k náročnosti a složitosti celého projektu "Pro život kostelů Broumovska" jsme rádi za každý projev podpory. Upřímně děkujeme.

Díky zaslanému vyjádření nebo osobnímu prohlášení tak můžeme poděkovat za projevenou podporu či ochotu pomoci:

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

P. Prokop Siostrzonek O.S.B., převor Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově

Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Město Broumov

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Ing. Josef Novák, předseda představenstva VEBA, textilní závody a.s.; Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., Ústav pro dějiny umění FFUK v Praze Prof. Ing. Pavel Kuklík, Stavební fakulta ČVUT; Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT; JUDr. Martin Zídek, Památková inspekce Ministerstva kultury ČR; Ing. Jan Záleský, Stavební fakulta ČVUT; Ing. Jan Mácha, Věd.-techn.spol.pro péči o památky

Ing. Jiří Kozák, CEDIMA Meziměstí s.r.o., Petr Šulc, INS Náchod s.r.o., Vladimír Grusman, starosta Šonov, Mgr. Ludmila Jansová, starostka Heřmánkovice, Mgr. Eva Mücková, starostka Meziměstí, Ing. Tomáš Havrlant, starosta Vernéřovice, Ing. Libor Prouza, LOYD Group s.r.o.; Přemysl Sochor, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově; Mgr. Jana Solemová s rodinou, Norsko, Jan Kriso, Lukáš Hron, Martin Bláha ad.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)