Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov

Vítejte na internetových stránkách nejseverovýchodnější farnosti Královéhradecké diecéze. Jsou nás dvě stovky, kteří se zde snažíme účastnit na životě Církve. Nejenom v neděli, ale i o farním plesu, či farním dnu, během školního roku a prázdnin. Rovněž máme farní měsíčník - BIM. Kromě toho je nutné pečovat i o vzácné barokní kostely, či jenom hradit běžný provoz (číslo účtu 1180703399/0800). Do naši farnosti patří: Benešov, Božanov, Broumov, Březová, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Janovičky, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Olivětín, Otovice, Pomeznice, Rožmitál, Ruprechtice, Starostín, Studená Voda, Šonov, Velká Ves, Vernéřovice a Vižňov.

Věříme, že Vaše návštěva přispěje k zodpovězení Vašich dotazů.

P. ThLic. Martin Lanži,
děkan

Aktuálně

SE STRACHEM NA POMOC! Herec a režisér Jiří Strach se v sobotu 25. září se účastnil benefice na obnovu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. Hudební prolínání povídání s Jiřím Strachem zajistili Prima Jazz Band, ZUŠ Broumov a Jakub Šafář s Tomášem Mrštinou. Místem setkání bylo Kostelní náměstí v Broumově, kde bylo zajištěno chutné občerstvení. Dobrovolný příspěvek dosáhl 28.000,-Kč. Pán požehnej a díky za realizaci.

Dva koncerty v předvečer slavnosti sv. Václava - pondělí 27. září

Vernéřovice 17:00 - dechové trio s cimbalistkou interpretuje hudbu čínského baroka, která byla ovlivněna jezuitskými misionáři.

Martínkovice 18:00 - varhany a zpěv v rámci II. ročníku Vzkříšené varhany.

PŘÍPRAVA NA SV. BIŘMOVÁNÍ: sobota 2. října v 18:00 na faře v Broumově.

S PAPEŽEM V ŠAŠTÍNĚ

Jako jedinému vikariátu královéhradecké diecéze se povedlo vypravit autobus na mši sv. s papežem Františkem ve středu 15. září.

PODĚKOVÁNÍ ZA NÁVŠTĚVU

Ve středu 25. srpna jsme se vydali do Prahy na arcibiskupství a na Břevnov, abychom poděkovali za červnové požehnání.

POŽEHNÁNÍ ZDAŘILÝM OPRAVÁM

V sobotu 5. června se uskutečnilo požehnání částečně rekonstruovaných kostelů sv. Michala Archanděla ve Vernéřovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. Požehnané sobotě předsedal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP, břevnovsko-broumovský arciopat P. Prokop Siostrzonek, OSB a královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál. 

Věž sv. Barbory má opět kalich

Věž sv. Barbory má opět kalich

Krátce před svátkem sv. Barbory proběhlo vrácení restaurované hrotnice sanktusníku věže kostela v Otovicích.

Částečné zpřístupnění středověké malby na faře v Broumově

Částečné zpřístupnění středověké malby na faře v Broumově

V den 102. výročí vzniku Československé republiky se už alespoň částečně povedlo zpřístupnit středověkou nástěnnou malbu v budově současné římskokatolické duchovní správy v Broumově. Datace malby dnes označované jako Triumf smrti (před tím Poslední soud) je odhadovaná do let 1320 - 1330. Unikátnost v barokním kraji podtrhuje dle všeho i minimálně ve středoevropském kontextu jedinečné zobrazení ďáblů na ramenou pošetilých panen z 25. kapitoly Evangelia sv. Matouše. Další práce budou závislé na úspěchu z česko-polského dotačního programu EU, které Římskokatolická farnost - děkanství Broumov podala ve spolupráci s MěÚ Broumov koncem října 2020. Restaurování samotné malby proběhlo v letech 2013 - 2014.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)