Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov

Vítejte na internetových stránkách nejseverovýchodnější farnosti Královéhradecké diecéze. Jsou nás dvě stovky, kteří se zde snažíme účastnit na životě Církve. Nejenom v neděli, ale i o farním plesu, či farním dnu, během školního roku a prázdnin. Rovněž máme farní měsíčník - BIM. Kromě toho je nutné pečovat i o vzácné barokní kostely, či jenom hradit běžný provoz (číslo účtu 1180703399/0800). Do naši farnosti patří: Benešov, Božanov, Broumov, Březová, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Janovičky, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Olivětín, Otovice, Pomeznice, Rožmitál, Ruprechtice, Starostín, Studená Voda, Šonov, Velká Ves, Vernéřovice a Vižňov.

Věříme, že Vaše návštěva přispěje k zodpovězení Vašich dotazů.

P. ThLic. Martin Lanži,
děkan

Aktuálně

LÉTO OTEVŘENÝCH KOSTELŮ-KAŽDOU SOBOTU: Božanov, Martínkovice, Otovice, Šonov (sv. Markéta) 9:00-12:00; Heřmánkovice, Ruprechtice, Vižňov, Vernéřovice 14:00-17.00.

První sv. přijímání ve Vernéřovicích 19. května 2024: zleva doprava Bohumil Škorvánek, Barbora Kopřivová, Josefína Škodová.

Kardinál Dominik Duka, OP v neděli 7. dubna v 10:00 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla celebroval mši sv.

Fotografická výstava TEMPUS FUGIT II. byla díky senátorovi a hejtmanovi Královéhradeckého Mgr. Martinu Červíčkovi, brig. gen. v. v., v první polovině března v Senátu Parlamentu České republiky. Vernisáž se konala v úterý 5. března.

Kasička pod křížem: tradiční postní sbírka pro misii v Paraguayi vynesla 13.200,-Kč. Pán požehnej!

Autokarová pouť do Čenstochové a Krakova: 19.6. - 22.6. Cena bus + hotel do 6.000,-Kč. Přihlášky u P+P.

Tříkrálová sbírka: poděkování všem účastníkům, celková částka 183.222,-Kč.

Farní mládež v Chicagu

Závěr prázdnin byl ve znamení návštěvy České katolické misie v Chicagu, kam jsme přivezli část relikvie sv. Prokopa z broumovského kláštera. Rovněž jsme navštívili i Generální konzulát ČR.

Prezentace křížové cesty v kostele sv. Jiří a Martina v Martínkovicích

V sobotu 15. dubna proběhla v kostele sv. Jiří a Martina prezentace diplomové práce Alžběty Pelánové z Martínkovic na téma čtrnácti zastavení křížové cesty s interpretací autorky.

Požehnané Velikonoce 2023!

Fotografická výstava TEMPUS FUGIT II. pokračuje i v březnu v Hradce Králové.  Konkrétně ve Studijní a vědecké knihovně v Galerii Automat. 

Tříkrálová sbírka 2023

První lednová sobota byla ve znamení dnes už populární Tříkrálové sbírky, která přinesla rekordní výtěžek 177.466,-Kč (loni 136.441,-Kč). Všem, kde se na akci podíleli jakýmkoli způsobem, upřímné Pán Bůh požehnej!

Rozvrh výuky náboženství: 

čtvrtek ZŠ Meziměstí, 4. - 7. třída 12:35 - 13:20

pátek fara Broumov, 4. - 7. třída 12:45 - 13:30. 

Freska posledního soudu - kostelní náměstí Broumov

Freska posledního soudu - kostelní náměstí Broumov

Sakrální poklady Broumovska a Novorudska CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002745

POŽEHNANÝ 2022!

POŽEHNANÝ 2022!

Příprava na sv. biřmování: sobota 15. ledna, fara Broumov, od 10:00. KALENDÁŘ 2022: Kalendář s fotkami broumovské skupiny kostelů je už možné objednat. Doporučená cena pro podporu obnovy kostelů je 150,-Kč.

PIETA V ŠONOVĚ

PIETA V ŠONOVĚ

V sobotu 23. října se v Šonově konala pieta za benediktinské kněze Ansgara a Albana, zavražděné v srpnu 1945. Bohoslužbě předsedal převor břevnovsko-broumovského kláštera P. Benedikt Kolaja, OSB.

BROUMOV MÁ NOVÉHO JÁHNA

BROUMOV MÁ NOVÉHO JÁHNA

V sobotu 16. října 2021 byl v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové vysvěcen na trvalého jáhna Vladimír Uhnavý.

SE STRACHEM NA POMOC!

SE STRACHEM NA POMOC!

Herec a režisér Jiří Strach se v sobotu 25. září se účastnil benefice na obnovu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově.

S PAPEŽEM V ŠAŠTÍNĚ

S PAPEŽEM V ŠAŠTÍNĚ

Jako jedinému vikariátu královéhradecké diecéze se povedlo vypravit autobus na mši sv. s papežem Františkem ve středu 15. září.

Více z komunity

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)