Veřejná sbírka na obnovu kostelů

Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů a dalších sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat.

Veřejná sbírka za účelem zajištění financování projektu "Pro život kostelů Broumovska" je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" ze dne 30.11.2012.

Osvědčení bylo doručeno dnem 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy sbírka oficiálně zahájena.

Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet: 20036-1180703399/0800

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Finanční prostředky budou využity výhradně na obnovu kostelů v regionu Broumovska, zejména v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska.

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, upřímně děkujeme.

Příspěvek do veřejné sbírky je pro dárce odečitatelnou položkou ze základu daně. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o přijetí daru, napište nám na adresu: church.broumov@gmail.com.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)