Aktuality projektu

Virtuální prohlídka kostelů ve Vernéřovicích a Ruprechticích

Díky projektu PRO ŽIVOT KOSTELŮ I. se povedlo realizovat virtuální prohlídku zatím dvou kostelů z jedinečné skupiny broumovských venkovských sakrálních objektů. U dalších svatostánků se postupně budeme snažit o totéž.

www.virtualczech.cz/prozivotkostelubroumovska/ 

V lednu 2017 byla pro kostely ve Vernéřovicích a Ruprechticích přidělena evropská dotace ve výši 32 mil. Kč, která v letech 2018 - 2020 byla použita na zásádní renovaci zmiňovaných svatostánků. V prosinci byla pro kostel Všech sv. v Heřmánkovicích přidělana dotace na částečnou obnovu daného kostela ve výši 10 mil. Kč. Předpokládaný konec prací: květen 2021.
 
Veřejná sbírka za účelem "Obnova kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů a jiných menších sakrálních staveb v regionu Broumovska" je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" ze dne 30.11.2012.
Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů a dalších sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat.

Osvědčení bylo doručeno dnem 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy sbírka oficiálně zahájena.

Osoba oprávněná : P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet: 20036-1180703399/0800

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, upřímně děkujeme.

Tempus fugit putuje světem

Fotografická výstava, která zobrazuje zlý stav broumovské skupiny kostelů, navštívila již dvě desítky měst v České republice. Rovněž i několik evropských zemí: Itálii, Německo, Slovensko, Belgii, Francii a Švédsko. V létě 2016 navštívila Chicago v USA, v únoru 2017 pak New York v květnu Ottawu, koncem roku 2017 Olomouc. Krátké zprávy z většiny vernisáží jsou v rubrice Komunita.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)