Udělování svátostí

  • Příprava ke křtu dospělých: 2x za měsíc (čtvrtek, fara, 18:00).
  • Křest dětí: po osobní konzultaci.
  • Biřmování v roce 2016 resp. 2017.
  • Manželství: po osobní konzultaci.
  • Svátost smíření: 20 min před každou mši sv.; poslední sobota v měsíci: 09:00 - 10:00, P+P.
  • Pomazání nemocných: dle potřeby; společné udílení: 2. velikonoční neděle.
Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)