Komunita

V pátek 27. ledna 2023 navštívila Broumovsko poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. Celodenní návštěvu začala v kostelích ve Vernéřovicích a ve Vižňově, aby se poté setkala s ředitelem Diakonie Broumov Pavlem Hendrichovským. V klášterním areálu navštívila Muzeum Broumovska a rovněž tak samotný prohlídkový okruh. Odpoledne se setkala se studenty Gymnázia a vedením Města Broumov.

Ve dnech 19. - 20. října 2022 začalo na České katolické misii v Chicagu putování nové fotografické TEMPUS FUGIT II.

Koncem září navštívilo na pozvání poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského několik biřmovanců a dvě broumovské kostelnice Brusel. Milým překvapením bylo setkání s fra Franzem, převorem kláštera v Rohru in Niederbayern.

V neděli 25. září 2022 dostalo 14 biřmovanců plnost darů Ducha sv. Udělovatelem jedné ze tří neopakovatelných svátostí byl břevnovsko-broumovský arciopat P. Prokop Siostrzonek, OSB.

V polovině září 2022 se krátce před přijetím svátosti křesťanské dospělosti vydala necelá desítka biřmovanců na pouť do Jeruzaléma a Betléma, přičemž součástí putování bylo i Mrtvé moře.

8. září 2022 byla slavnostně zpřístupněna středověká malba Posledního soudu (cca 1320 - 1330). Slavnostní atmosféra byla násobena přítomnosti německy mluvících rodáků a jejich potomků. Freska byla objevena v létě 1967, restaurována v letech 2013 - 2015 a částečně zpřístupněna už v roce 2020. Celkové náklady přesáhly 2 mil. Kč.

O Letnicích 2022 jsme opět mohli prožít Slavnost Prvního sv. přijímání.

V pátek 26. května se na Střelnici v Broumově uskutečnil další koncert na podporu obnovy fasády děkanského kostela za účasti Prima Jazz bandu, pěveckého sboru Stěnavan a Noaha-Benedikta Hahna.

O Velkém pátku se konala tradiční pobožnost Křížové cesty.

Historie Historie:
Freska posledního soudu - kostelní náměstí Broumov

Freska posledního soudu - kostelní náměstí Broumov

Sakrální poklady Broumovska a Novorudska CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002745

POŽEHNANÝ 2022!

POŽEHNANÝ 2022!

Příprava na sv. biřmování: sobota 15. ledna, fara Broumov, od 10:00. KALENDÁŘ 2022: Kalendář s fotkami broumovské skupiny kostelů je už možné objednat. Doporučená cena pro podporu obnovy kostelů je 150,-Kč.

PIETA V ŠONOVĚ

PIETA V ŠONOVĚ

V sobotu 23. října se v Šonově konala pieta za benediktinské kněze Ansgara a Albana, zavražděné v srpnu 1945. Bohoslužbě předsedal převor břevnovsko-broumovského kláštera P. Benedikt Kolaja, OSB.

BROUMOV MÁ NOVÉHO JÁHNA

BROUMOV MÁ NOVÉHO JÁHNA

V sobotu 16. října 2021 byl v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové vysvěcen na trvalého jáhna Vladimír Uhnavý.

SE STRACHEM NA POMOC!

SE STRACHEM NA POMOC!

Herec a režisér Jiří Strach se v sobotu 25. září se účastnil benefice na obnovu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově.

S PAPEŽEM V ŠAŠTÍNĚ

S PAPEŽEM V ŠAŠTÍNĚ

Jako jedinému vikariátu královéhradecké diecéze se povedlo vypravit autobus na mši sv. s papežem Františkem ve středu 15. září.

PODĚKOVÁNÍ ZA NÁVŠTĚVU

PODĚKOVÁNÍ ZA NÁVŠTĚVU

Ve středu 25. srpna jsme se vydali do Prahy na arcibiskupství a na Břevnov, abychom poděkovali za červnové požehnání.

POŽEHNÁNÍ ZDAŘILÝM OPRAVÁM

POŽEHNÁNÍ ZDAŘILÝM OPRAVÁM

V sobotu 5. června se uskutečnilo požehnání částečně rekonstruovaných kostelů sv. Michala Archanděla ve Vernéřovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově.

Věž sv. Barbory má opět kalich

Věž sv. Barbory má opět kalich

Krátce před svátkem sv. Barbory proběhlo vrácení restaurované hrotnice sanktusníku věže kostela v Otovicích.

Částečné zpřístupnění středověké malby na faře v Broumově

Částečné zpřístupnění středověké malby na faře v Broumově

V den 102. výročí vzniku Československé republiky se už alespoň částečně povedlo zpřístupnit středověkou nástěnnou malbu v budově současné římskokatolické duchovní správy v Broumově. Datace malby dnes označované jako Triumf smrti (před tím Poslední soud) je odhadovaná do let 1320 - 1330. Unikátnost v barokním kraji podtrhuje dle všeho i minimálně ve středoevropském kontextu jedinečné zobrazení ďáblů na ramenou pošetilých panen z 25. kapitoly Evangelia sv. Matouše. Další práce budou závislé na úspěchu z česko-polského dotačního programu EU, které Římskokatolická farnost - děkanství Broumov podala ve spolupráci s MěÚ Broumov koncem října 2020. Restaurování samotné malby proběhlo v letech 2013 - 2014.

Archiv aktualit

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)