Dosavadní opravy

Broumov, k. sv. P+P, elektroinstalace:

 • 2010 400.207,- Kč / KHk (Královéhradecký kraj) - de minimis 100.000,- Kč; Biskupství HK 150.000,- Kč; farnost 150.207,-Kč/

Broumov, k. sv. P+P, mobiliář

boční oltář sv. Jana Nepomuckého

 • 2016 140.000,-Kč / MK ČR 120.000,-Kč; 20.000,-Kč farnost
 • 2017 556.00,-Kč / MK ČR 500.000,-Kč; 56.000,-Kč farnost
 • 2018 428.000,-Kč / MK ČR 385.000,-Kč; 43.000,-Kč farnost
 • 2019 278.000,-Kč / MK ČR 250.000,-Kč; 28.000,-Kč farnost
 • 2020 97.750,-Kč / MK ČR 80.000,-Kč; 17.750,-Kč Kč farnost

boční oltář Panny Marie Lurdské

 • 2021 335.800,-Kč / MK ČR 300.000,-Kč; 33.800,-Kč farnost
 • 2022 335.225,-Kč /MK ČR 300.000,-Kč; 35.225,-Kč farnost
 • 2023 323.000,-Kč /MK ČR 290.000,-Kč; 33.000,-Kč farnost

Broumov, k. sv. P+P, střecha:

 • 2012 671.705,- Kč / MK ČR Program regenerace 234.000,- Kč; Město Broumov 67.000,- Kč; BÚ HK 200.000,- Kč; farnost 134.705,- Kč/
 • 2013 590.000,- Kč / MK ČR Program regenerace 250.000,- Kč; Město Broumov 110.000,- Kč; BÚ HK 150.000,- Kč; farnost 80.000,- Kč/
 • 2014 970.000,- Kč / MK ČR Program regenerace 485.000,- Kč; Město Broumov 347.000,- Kč; farnost 138.000,- Kč/
 • 2015 1.300.000,- Kč / MK ČR Program regenerace 615.000,- Kč; Město Broumov 360.000,- Kč; BÚ HK 170.000,- Kč; farnost 155.000,- Kč/
 • 2016 683.792,-Kč / MK ČR Program regenerace 150.000,-Kč; KHk 205000,-Kč; BiHK 200.000,-Kč; Město Broumov 30.000,-Kč; farnost 98792,-Kč.
 • 2017 506.000,-Kč / MK ČR Program regenerace 120.000,-Kč; KHk 146.000,-Kč; BiHK 160.000,-Kč; Město Broumov 80.000,-Kč.
 • 2018 1.300.000,-Kč / MK ČR (PR) 650.000,-Kč; Česko-něm. fond budoucnosti 500.000,-Kč; 130.000,-Kč Město Broumov; 20.000,-Kč farnost
 • 2019 1.000.000,-Kč / MK ČR (PR) 251.000,-Kč; KHk 250.000,-Kč; ČNFB 400.000,-Kč; 99.000,-Kč MěÚ Broumov
 • 2020 795.659,-Kč / MK ČR 397.000,-Kč; KHk 247.000,-Kč; MěÚ Broumov 79.700,-Kč; farnost 71.959,-Kč.

Projektová dokumentace na okna a fasádu P+P:

 • 2020 109.495,-Kč - farnost/dárci
 • 2021 76.321,-Kč - farnost/dárci (PD na odvodnění kostela)

Obnova fasády P+P

 • 2023 1.320.330,-Kč / ČNFB 660.000,-Kč; KHk 331.000,-Kč; farnost 329.300,-Kč 

Broumov, fara - gotická malba Triumfu smrti:

 • 2013 468.000,- Kč / MK ČR Havariní fond (HF) 250.000,- Kč; KHk - grant 200.000,- Kč; farnost 18.000,- Kč/
 • 2014 285.000,- Kč / MK ČR HF 140.000,- Kč; KHk - grant 100.000,- Kč; farnost 45.000,- Kč/
 • 2015 50.000,- Kč / Rada KHk - projektová dokumentace/
 • 2020 163.809,-Kč / Rada KHk 45.866,-Kč; 117.943,-Kč farnost/dárci - částečné zpřístupnění
 • 2022 1.200.000,-Kč / Evropská unie 700.000,-Kč; 500.000,Kč farnost + dárci

Broumov, fara - výměna oken

2021 306.735,-Kč / MK ČR 153.000,-Kč, MěÚ Broumov 31.000,-Kč; farnost 122.735,-Kč

Heřmánkovice, k. Všech svatých:

 • 2011 Obnova poškozené části stropu: MK ČR - Program ORP - Broumov (150.000,- Kč); Královéhradecký kraj - Grant 11KPG02-0029 (350.000,- Kč); Děkanství Broumov (100.092,- Kč).
 • 2013 Projektová dokumentace 181.000,- Kč. (sponzoři, vlastní zdroje)
 • 2015 znovuzavedení elektrického proudu: 20.000,- Kč /Obec Heřmánkovice 5.000,- Kč; farnost 15.000,- Kč/
 • 2015 Projektová dokumentace na řešení havarijní situace kostela /KHk 155.000,- Kč/
 • 2016 Projektová dokumentace II. na řešení havarijní situace kostela 180.000,-Kč /10.000,-Kč sbírka, 50.000,-Kč ČSOB; 120.000,-Kč Omnium/
 • 2019 - 2020 Částečná obnova (nové zastřešení, rekonstrukce krovu, odvodnění...) Evropská unie 9.008.097,-Kč, farnost 5% z celkové částky 

Martínkovice, k. sv. Jiří a Martina, restaurování fresek v letech 2007-2012

 • 2007 560.189,- Kč
 • 2008 650.000,- Kč
 • 2009 560.000,- Kč
 • 2011 500.007,- Kč
 • 2012 568.567,- Kč
 • Celkem 3.398.737,- Kč

/MK ČR PZAD 2.822.120,- Kč; KHk - grant 200.000,-Kč; ostatní (OÚ Martínkovice, farnost, sponzoři) 376.617,- Kč/

Martínkovice, k. sv. Jiří a Martina, obnova interiéru

2021 152.762,-Kč / KHk 43.000,- Kč; 109.762,-Kč farnost

2022 140. 700,-Kč / KHk 

Otovice, k. sv. Barbory, oprava střechy:

 • 2008 297.305,- Kč / MK "ORP" 250.000,- Kč; farnost 47.305,- Kč/
 • 2009  500.072,- Kč / KHk - grant 170.000,- Kč; BÚ HK 125.000,- Kč; KHk, KHk - de minimis 200.000,- Kč; farnost 5072,- Kč/
 • 2013 500.000,- Kč / MK ČR PZAD (Program záchrany architektonického dědictví) 450.000,- Kč; farnost 50.000,- Kč = thermosanace 240.669,- Kč; "dřevo" 259.331,- Kč/
 • 2014 650.000,- Kč / MK ČR PZAD 550.000,- Kč; KHk - grant 100.000,- Kč/
 • 2015 1.755.000,- Kč / MK ČR PZAD 1.600.000,- Kč; KHk 155.000,- Kč/
 • 2016 895.000,-Kč / MK ČR PZAD 695.000,-Kč; KHk 195.000,-Kč; farnost 5.000,-Kč/
 • 2017 1.090.000,-Kč / MK ČR PZAD 800.000,-Kč; KHk 290.000,-Kč
 • 2018 1.030.000,-Kč / MK ČR PZAD 900.000,-Kč; BiHK 130.000,-Kč
 • 2020 912.514,-Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 186.000,-Kč; farnost 26.514,-Kč 
 • 2021 910.086,- Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 198.000,-Kč; farnost 12.086,-Kč 
 • 2022 278.000,-Kč / MK ČR PZAD 200.000,-Kč; KHk 78.000,-Kč
 • 2023 969.154,-Kč /MK ČR PZAD 750.000,-Kč; KHk 219.154,-Kč

Ruprechtice, k. sv. Jakuba Většího, oprava střechy:

 • 2011 150.025,- Kč / KHk - de minimis 150.000,- Kč; farnost 25,- Kč/
 • 2013 146.000,- Kč projektová dokumentace (sponzoři, vlastní zdroje)
 • 2018 - 2020 oprava fasády, střechy, elektro...z fondů EU za 22 mil. Kč

Šonov, k. sv. Markéty, oprava střechy a oken:

 • 2008 240.000,- Kč / MK ČR HF 100.000,- Kč; KHk - grant 140.00,- Kč/.
 • 2013 1.385.084,- Kč / SZIF (Státní zemědělský investiční fond)
 • 2014 1.849.688,- Kč / SZIF 1.599.688,- Kč; farnost 250.000,- Kčú
 • 2016 90.000,-Kč - příprava na pokračování oprav (mykologové, restaurátoři, logistika, dokumentace) - Obec Šonov a farnost
 • 2017 90.000,-Kč - příprava PD, Obec Šonov 10.000,-Kč, 80.000,-Kč farnost
 • 2018 300.000,-Kč / MK ČR 191.000,-Kč; KHk 100.000,-Kč; 9.000,-Kč farnost

Vernéřovice

 • 2015 60.000,-Kč - nátěr střechy / Obec Vernéřovice 20.000,-Kč; farnost 40.000,-Kč
 • 2016 60.000,-Kč - nátěr střechy / Obec Vernéřovice 20.000,-Kč; farnost 40.000,-Kč
 • 82.000,-Kč - projektová dokumentace - farnost
 • 2018 - 2020 oprava fasády, částečně mobiliáře z fondů EU za 7 mil. Kč
 • 2021 132.000,-Kč bezpečnostní mříž / 5.000,-Kč OÚ Vernéřovice; 127.000,-Kč farnost

Vižňov, k. sv. Anny, oprava střechy:

 • 2009 166.997,- Kč / MK ORP 150.000,- Kč; farnost 16.997,- Kč
 • 2011 400.001,- Kč / MK HF 250.000,- Kč; KHk - grant 150.000,- Kč; farnost 1,- Kč
 • 2012 500.001,- Kč / MK ORP 200.000,- Kč; KHk - grant 200.000,- Kč; Město Meziměstí 100.000,- Kč
 • 2013 230.002,- Kč / MK ČR ORP 130.000,- Kč; KHk - grant 100.000,- Kč; farnost 2,- Kč
 • 2014 296.000,- Kč - projektová dokumentace (sponzoři, vlastní zdroje)
 • 1.494.554,- Kč / MK ČR
 • 2015 470.000,- Kč / MK ČR HF 300.000,- Kč; KHk 170.000,- Kč
 • 2016 915.000,-Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 215.000,-Kč
 • 2017 1.090.000,-Kč / MK ČR PZAD 800.000,-Kč; KHk 290.000,-Kč
 • 2018 935.000,-Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 225.000,-Kč; farnost 10.000,-Kč
 • 2020 925.706,-Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 223.000,-Kč; farnost 2.706,-Kč 
 • 2021 877.644,-Kč / MK ČR PZAD 700.000,-Kč; KHk 167.000,-Kč; farnost 10.644,-Kč
 • 2022 600.692,-Kč / MK ČR 400.000,-Kč; KHk 85.000,-Kč; farnost 115.692,-Kč

Vižňov, k. sv. Anny, oprava a výměna oken:

 • 2018 100.000,-Kč / Nadace ČEZ
 • 2019 108.000,-Kč / 100.000,-Kč Nadace ČEZ; 8.000,-Kč farnost
 • 2021 202.735,-Kč / 100.000,-Kč Nadace ČEZ; 102.735,-Kč farnost 

Vižňov, k. sv. Anny, odvodnění:

 • 2023 930.000,-Kč/ MK ČR PZAD 750.000,-Kč; KHk 180.000,-Kč

VARHANY:

Božanov, k. sv. Marie Magdaleny:

 • 2012 286.000,- Kč / KHk - grant 200.000,- Kč; farnost + sponzoři 86.000,- Kč/
 • 2013 286.000,- Kč / KHk - grant 200.000,- Kč; farnost + sponzoři 86.000,- Kč/
 • 2014 200.00,- Kč / KHk -grant 100.000,- Kč; farnost + sponzoři 100.000,- Kč/

Broumov, k. sv. Petra a Pavla

 • 2014 400.000,- Kč / KHk- grant 200.000,- Kč; farnost + sponzoři + Město Broumov 200.000,- Kč/
 • 2015 400.000,- Kč / KHk 200.000,- Kč; farnost 200.000,- Kč/
 • 2016 230.000,-Kč / KHk 80.000,-Kč; farnost 150.000,-Kč
 • 2017 320.000,-Kč / KHk 124.000,-Kč; dárce 40.000,-Kč; farnost 156.000,-Kč

Heřmánkovice, k. Všech svatých

 • 2015 220.000,- Kč / MK ČR 200.000,- Kč; farnost 20.000,-Kč/
 • 2016 199.755,-Kč / MK ČR 175.000,-Kč; Obec Heřmánkovice 10.000,-Kč; farnost 14.755,-Kč/
 • 2017 778.090,-Kč / MK ČR 700.000,-Kč; Obec Heřmánkovice 10.000,-Kč; farnost 68.090,-Kč
 • 2018 600.000,-Kč / MK ČR 300.000,-Kč; KHk 300.000,-Kč
 • 2019 590.000,-Kč / MK ČR 300.000,-Kč; KHk 290.000,-Kč
 • 2020 247.250,-Kč / MK ČR 120.000,-Kč; KHk 118.680,-Kč; 8.570,-Kč farnost
 • 2021 442.750,-Kč / MK ČR 280.000,-Kč; KHk 159.000,-Kč; 3.750,-Kč farnost
 • 2022 379.500,-Kč / MK ČR 260.000,-Kč; KHk 111.000,-Kč; farnost 8.500,-Kč
 • 2023 419.750,-Kč / MK ČR 260.000,-Kč; KHk 157.000,-Kč; farnost 2.750,-Kč

Martínkovice, k. sv. Jiří a Martina:

 • 2002 - 2010 1.554.200,- Kč / KHk - grant 1.020.000; Obec Martínkovice 219.900,- Kč; farnost + sponzoři 314.300,- Kč/

Vernéřovice, k. sv. Michala

 • 2017 - 27.000,-Kč - údržba; 10.000,-Kč Obec Vernéřovice, 17.000,-Kč farnost
Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)