Cíle projektu

Cílem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je vedle samotné rekonstrukce broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, obnovit zde přirozené centrum duchovní správy i kulturně-společenské vazby v rámci celého regionu realizací aktivit jako je:

  • zpřístupnění kostelů v rámci tzv. církevní turistiky
  • naučná stezka mezi jednotlivými kostely a klášterem
  • obnovení poutních cest (svatomariánská, svatojakubská)
  • letní hudební festival Za poklady Broumovska
  • hudební koncerty v průběhu celého roku
  • divadelní vystoupení
  • výstavy a mnoho dalších akcí

Připravovaný projekt „Pro život kostelů Broumovska“ je řešen citlivě jak ve vztahu k památkám samotným, tak i k životnímu prostředí Broumovska, nejsou zde uvažovány žádné razantní stavební zásahy či změny využití.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)