Výuka náboženství dle rozvrhu.

Sbírka na potřeby farnosti: neděle 16.01.

Příprava na biřmování: sobota 5. března 2022, Kreslírna, 10 hod.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)