Koncert pro (sv.) Petra a Pavla: pátek 28. května.

Příprava na biřmováni: Kreslírna, sobota 25. května v 10:00 hod. 

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)