Večerní mše sv. jsou od 17 hod.

Výuka náboženství začíná ve čtvrtek 22. září 2022. 

Svátost biřmování: neděle 25. září, P+P, 10:00.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)