Pro život kostelů Broumovska

Cílem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je vedle samotné rekonstrukce broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, obnovit zde přirozené centrum duchovní správy i posílení kulturně-společenských vazeb v rámci celého regionu.

Projekt revitalizace a obnovy broumovské skupiny kostelů nazvaný „Pro život kostelů Broumovska“ je náročný nejen svým rozsahem obnovy těchto národních kulturních památek, ale především tím, že má ambice těmto památkám vrátit život a svébytné postavení, které bylo narušeno historickým vývojem v druhé polovině 20. století a to nejen v rámci regionu Broumovska.

Kostely tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera (mj. kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze) a jeho syna Kiliána Ignáce v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1709 – 1743.

Bezesporu lze říci, že tento ojedinělý soubor barokních kostelů je právem považován díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nejenom Čech a každý kostel je možné označit za barokní perlu.

Jednoznačně kladné je však u celé skupiny broumovských kostelů jejich urbanistické působení, které je bez výjimky charakterizuje jako prvořadé dominanty přilehlých částí obcí i větších krajinných celků. Je typicky barokní a vysoce zhodnocuje krajinu Broumovska jako výjimečného výtvarného a kulturního fenoménu.

EU

EU

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)