Bohoslužby

Mše sv. v neděli 9. srpna

Broumov, hřb. k. PM 07:00

Martínkovice 08:30

Vižňov 10:00

Broumov, P+P 10:00

Broumov, klášter 18:00

Mše sv. v týdnu:

úterý - Broumov, klášter 18:00

středa - Broumov, P+P 18:00

čtvrtek - Broumov, sv. Václav 08:00

pátek - Broumov, P+P 18:00

sobota - Broumov, hřb. k. PM 08:00 (poutní)

Broumov, sv. Václav 17:00 (s nedělní platností)

Mše sv. v neděli 16. srpna:

Broumov, hřb. k. PM 07:00

Šonov, k. sv. Markéty 08:30

Vernéřovice 10:00

Broumov, P+P 10:00

Broumov, klášter 18:00