Bohoslužby

Mše sv. v neděli 19. listopadu:

Šonov, kaple PM 08:30

Vižňov 10:00

Broumov, P+P 10:00

Broumov, kláštení k. 17:00

Mše sv. v týdnu:

úterý - Broumov, klášterní k. 17:00

středa - Broumov, k. sv. Václava 17:00

čtvrtek - Broumov, P+P 07:15

pátek - Broumov, P+P 15:00

Vižňov 17:30

sobota - Broumov, k. sv. Václava 17:00

Mše sv. v neděli 26. listopadu

Božanov 08:30

(mše sv. v 10:00 Heřmánkovicích nebude)

Broumov, P+P 10:00

Broumov, klášterní k. 17:00