Bohoslužby

Mše sv. v neděli xx. března:

xxxxxxx

Mše sv. v týdnu:

úterý - Broumov, klášter xxxxxxx

středa - Broumov, k. sv. Václava xxxxxxx

čtvrtek - Broumov, P+P xxxxxxx

pátek - Broumov, P+P xxxxxxx

sobota - Broumov, k. sv. Václava xxxxxxx

Mše sv. v neděli xx. března:

xxxxxxx