Bohoslužby

Mše sv. v neděli 16. června:

Vižňov 08:30

Broumov, P+P 10:00

Zdoňov 15:00 (cz-něm)

Broumov, klášterní k. 18:00

Mše sv. v týdnu:

úterý - Broumov, klášterní k. 18:00

středa - Broumov, k. sv. Václava 18:00 (bohoslužba slova)

čtvrtek - Broumov, P+P 07:00

pátek - Broumov, P+P 18:00

sobota - Broumov, hřb. k. PM 17:00

Mše sv. v neděli 23. června

Božanov 08:30

Broumov, P+P 10:00 (slavnost Božího Těla)

Broumov, klášterní k. 18:00