ArchivZemřel P. Josef Smola

V noci z prvního pátku v měsíci na první sobotu měsíci zemřel P. Josef Smola, který v letech 1973 - 1985 vedl broumovskou farnost a tehdejší farnosti v Heřmánkovicích, Martínkovicích a v Šonově (fotky jsou z poutě kněží pardubického vikariátu v květnu 2018).

Sv. biřmování

Zájemci o přijetí sv. biřmování se můžou hlásit na faře do konce září.

Nadace ČEZ přispívá k obnově oken kostela sv. Anny ve Vižňově

I v roce 2019, podobně jako rok před tím, mohla ŘKF - děkanství Broumov realizovat postupnou opravu a výměnu oken na kostele sv. Anny ve Vižnově. V obou letech Nadace ČEZ přispěla částkou 100.000,-Kč. Děkujeme.

Začátkem léta 2020 započaly hlavní práce na dlouho očekávaném zpřístupnění gotické malby na broumovské faře

Pieta 75

V předvečer výročí 75. let od masakru u Teplic nad Metují se v pondělí 29. června se na místě samotném konalo pietní shromáždění.

Farní den

V sobotu 13. června se na faře v Ruprechticích uskutečnil velice povedený Farní den.

První sv. přijímání

3 děti poprvé přijali Tělo a Krev našeho Pána v neděli 7. června 2020.

Křest dospělých

V neděli 31. května 2020 bylo během letniční liturgie pokřtěno 6 nových farníků.

Kalendář 2020

Za podpory Královéhradeckého kraja a poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského vychází opět po roce nástěnný kalendář s fotografiemi Dana Veselského. Slanostní představení proběhlo v Bruselu v úterý 5. listopadu. Nejlepší možnost jak si kalendář objednat je napsat na farní email.

BENEFIČNÍ KONCERT pro obnovu fasády P+P

Sobota 12/10, Kostelní n., 16:00 - nejenom saxafon, ale i občerstvení přispělo k nové fasádě dominanty Broumova...

Průběh léta

Léto bylo třeba ve znamení setkání s rodáky v Bad Kissingen nebo setkáním farníků v Ruprechticích na faře.

Začátek léta

V tomto tisíciletí zatím nejvíc dětí, celkem 13, přistoupilo o Letnicích poprvé ke Stolu Páně. Začátkem prázdnin se pak konalo celorepublikové setkání jáhnů a jejich manželek.

Závěr května plný oblíbených akcí

V pátek 24. května jsme se připojili k Noci kostelů, aby pak v sobotu 25. května proběhlo další setkání motocyklistů v Otovicích v k. sv. Barbory a v Ruprechticích mezi kostelem sv. Jakuba Většího a farou byla odhalena socha prvního mučedníka mezi apoštoly.

Tempus fugit podruhé na Moravě

Fotografická výstava Tempus fugit, která si klade za cíl poukázat na vážný technický stav jedinečného souboru sakrálních venkovských staveb na území broumovského výběžku, se po roce a půl vrátila na Moravu. Šestnáct snímků bratislavského fotografa Dana Veselského je možné od 20. května do 14. června 2019 shlédnout v Jurkovičovém domě na Sv. Hostýnu. Dané 27. zastavení putovní výstavy, která kromě jiných měst navštívila Brusel, Paříž, Stockholm, ale i Ottawu, Chicago a New York, se může uskutečnit díky podpoře paní senátorky Šárky Jelínkové a europoslankyně Michaely Šojdorvé.

Něco málo záběrů z Velkého pátku a Bílé soboty.

Postní sbírka pro Paraguay

Tradiční postní sbírka vynesla 18.500,-Kč. Pán požehnej!

Tempus fugit v Kolíně

Prvním v roce 2019 a celkově už 26. zastavením fotografické výstavy TEMPUS FUGIT se stal od pondělí 4. února středočeský Kolín. V budově zdejšího děkanství pobude 16 fotografií zraněných broumovských kostelů do začátku dubna. Výstava, která již navštívila několik světových metropolí včetně Bruselu, Paříže, Stockholmu, New Yorku a Ottawy, by pak měla pokračovat ve Varšavě.

Příchod 3 králů 2019

Sv. Mikuláš

Začátkem adventu nás navštívil sv. Mikuláš

300 let broumovských kostelů - kalendář

U příležitosti 300 let započetí staveb broumovských kostelů v roce 1719 vydává ŘKF - děkanství Broumov nástěnný kalendář s fotografiemi autora výstavy TEMPUS FUGIT Dana Veselského, kterého prezentace se konala ve středu 27. listopadu díky poslanci Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského přímo v Bruselu. Možnost objednání skrze farní email.

Návštěva sv. Martina

Po dvouleté pauze sv. Martin v předvečer svého svátku opět navštívil Martínkovice.

Pieta v Martínkovicích

Letošní vzpomínka na oběti 1. sv. války se konala už o týden dřív v sobotu 3. listopadu. Piety se účastnil i hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Verdiho requiem jako připomínka obětí 1. sv. války

V sobotu 3. listopadu v 18:00 Vás zveme do děkanského kostela sv. Petra a Pavla.

Svatohubertská bohoslužba

V neděli 14. října odpoledne se v Martínkovicích opět konala bohoslužba k poctě sv. Huberta, kterou vedl premonstrátský jáhen Gereon Rudolf Holý OPraem.

Farní pouť do Lehnice

O druhé říjnové sobotě jsme navštívili místo eucharistického zázraku z Vánoc 2013 v kostele sv. Jacka v nedaleké polské Lehnici. Po přiblížení událostí místním duchovním, následné mši sv. a adoraci, jsme pokračovali do Lehnického Pole. Ve zdejší bazilice minor byly zjevné stopy někdejšího benediktinského propojení mezi Lehnickým Polem a Broumovem (kostel postavil na popud opata Zinkeho K. I. Dientzenhofer). Druhou zastávkou v Lehnickém Poli bylo interaktivně velice zdařilé museum bitvy roku 1241.

Opět milá návštěva

V létě 2017 se broumovský starosta Ing. Jaroslav Bittnar a děkan broumovské farnosti Th.Lic. Martin Lanži účastnili setkání německých rodáků v Bad Kissingen. V květnu tohoto roku uvedl P. Lanži fotografickou výstavu o broumovské sk. kostelů TEMPUS FUGIT v partnerském městě Forchheim. Přelom letošního září a října bylo zas ve znamení návštěvy rodáků na Broumovsku. Kromě předsedy krajanského spolku Erika Buchholze byl přítomen i vrchní starosta města Forchheim Dr. Uwe Kirschstein. Z nabitého programu je možné zmínit, že třeba po nedělní bohoslužbě v děkanském k. sv. Petra a Pavla se na Staré radnici konala vernisáž výstavy s tématem poválečného odsunu. V pondělí a úterý pak bylo možné navštívit kostely nejenom broumovské skupiny, ale i teplickou poustevnu, či výstavu Petra Bergmanna o osudech zajateckého tábora v Martínkovicích.

Začaly práce

Léta páně 2018 začaly z prostředků Evropské unie práce na třech kostelích (Vernéřovice, Ruprechtice, Heřmánkovice) v celkové výši 42 mil. Kč.

Farní pouť: sobota 13. října, Lehnice (Polsko), místo eucharistického zázraku o Vánocích 2015. Odjezd v 07:00 z parkoviště pod farou. Počet míst v autobusu naplněn.

Rozloučení s Otcem Marianem

Léto otevřených kostelů

Během července úterý a sobota Božanov, Martínkovice, Otovice 10:00 - 12:00 a Šonov, Heřmánkovice, Vižňov 14:00 - 16:00. Akce se koná za podpory poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského - AKCE KONČÍ V ÚTERÝ 28/08.

Cyklopouť k sv. Anně

K obnově tradice poutí k sv. Anně u Nowe Rudy přispělo v neděli 22. července několik odhodlaných farníků. Dáli Bůh, příští rok na kolech zas.

Tempus fugit mezi charismatiky

Prezentace putovní výstavy bratislavského fotografa Dana Veselkého TEMPUS FUGIT, která přibližuje havarijní stav broumovské skupiny venkovských sakrálních staveb se stala součástí Charismatické konference 2018.

Putování s Bachem

Celodenní pěší pouť ve společnosti J. S. Bacha v interpretaci violenčelisty Lukáše Pospíšila z Hronova proběhla v pátek 6. července v kostelích v Božanově, Martínkovicích, Otovicích a Broumově.

Požehnání oprav z fondů Evropské unie

V neděli 1. července požehnal rekonstrukci tří svatostánků z broumovské skupiny kostelů břevnovsko-broumovský arciopat Prokop Siostrzonek. Požehnání se účastnil i dlouhodobý výrazný podporovatel Broumovska poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Finanční zdroje jsou právě z 95% z fondů Evropské unie. Zbylých 5% daruje Královéhradecký kraj, který zastupoval radní KHk Pavel Hečko a místní podnikatel František Kocián. Celkově se jedná o částku 42 mil. Kč a kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích a Heřmánkovicích dostanou nový plášť, okna, odvodnění a v Ruprechticích i elektroinstalaci a varhany.

Farní den

Farní den, který zaznamenala i Česká televize, byl i ve znamení vzpomínek pana Jiřího Krupičky.

Slavnost 1. sv. přijímání

I letos, a to už po desáté v řadě, se v naší farnosti konala slavnost 1. svatého přijímání. V děkanském kostele sv. Petra a Pavla o Letnicích přijali poprvé svátostného Spasitele.

V Šonově je stále více svateb

Kostel sv. Markéty v Šonově se poslední dobou stává oblíbeným místem pro svatby katolíků, kteří mají trvalé bydliště mimo broumovský region. V sobotu 19. května si v kostele, který leží nad obcí uprostřed louky, řekli své ANO novomanžele Michal a Lenka Laštovicovi.

Májové pobožnosti

Vambeřice, Kaple pod Hvězdou, Hvězda, ale i svatodušní ekumenická bohoslužba v kostele Svatého Ducha v Broumově. I letošní květen nabízí příležitosti k dalším společným setkáním nejenom v modlitbě.

Tempus fugit ve Forchheimu

Putovní výstava bratislavského fotografa Dana Veselského TEMPUS FUGIT, která je součástí snah o záchranu broumovské skupiny kostelů, je od 12. května v severobavorském starobylém městě Forchheim, které je od roku 1955 patronátním městem nad vysídlenými Němci z Broumovska. U našich západních sousedů je tak 16 fotografií opět po čtyřech letech. Broumovští rodáci a jejich potomci mají rovněž možnost zakoupit i fotografickou publikaci broumovského fotografa Jana Záliše Broumovsko - krajina architektury, architektura krajiny.

Mládež v Bruselu

Deset mladých katolíků z broumovské a teplické farnosti se od 1. května do 4. května na pozvání poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského účastnilo poznávácího pobytu v Bruselu. Spolu s dalšími čtyřiceti pozvanými z celé ČR navštívili sídlo Evropské komise a po diskuzi nejenom s T. Zdechovským, ale i s dalšími dvěma poslanci P. Svobodou a M. Šojdrovou za KDU-ČSL se mohli účastnit i právě probíhající schůze EP. Kromě toho nevynechali ani prohlídku samotné belgické metropole a nedalekých Antverp.

Požehnané Velikonoce

Zahájení ZŘVZ

V pondělí 19. března (o slavnosti sv. Josefa) bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky Obnova a rekonstrukce pláště objektu Kostela sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a Rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovicích. Více na www.profilzadavatele/cz-profil-zadavatele/rimkoskatolicka-farnost-dekanstvi-broumov_1972.

TEMPUS FUGIT v Nové Rudě

Letošním prvním, druhým polským a celkově 23. zastavením 16 fotografií bratislavského fotografa Dana Veselského se stalo partnerské město města Broumov Nová Ruda. Výstavu, která si klade za cíl poukázat na havarijní stav broumovských barokních kostelů, je možné vidět ve farním kostele sv. Mikuláše od 5. postní neděle.

Další zdroj financí

Oprava děkanského kostela sv. Petra a Pavla bude v letošním roce probíhat i díky Česko-německému fondu budoucnosti, který na opravu střechy přispěje částkou 500.000,-Kč. Dle podmínek dotace farnost musí přiložit dalších 500.000,-Kč, co chce získat z dotací Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Biskupství královéhradeckého a Města Broumov.

Opatská benedikce

V den 1025. výročí posvěcení břevnovského kláštera v neděli 14. ledna v 10:00 byl během mše sv. v kostele sv. Markéty jako 61. opat benedikován P. Siostrzonek.

Tříkrálová sbírka 2018

Letošní broumovská sbírka poprvé přesáhla hranici 100.000,-Kč, konkrétně 112.385,-Kč. Výsledky jednotlivých obvodů jsou:

Broumov 77.175,-Kč; Martínkovice 11.835,-Kč; Křinice 10.391,-Kč; Božanov 4.707,-Kč; Otovice 4.422,-Kč; Rožmitál 3.855,-Kč. Všem dárcům, koledníkům a organizátorům upřímné Pán Bůh požehnej!

TEMPUS FUGIT V OLOMOUCI

První  zastavení fotografické výstavy Tempus fugit po návratu z USA a Kanady se konalo v pátek 1. prosince 2017 v hanácké metropole v domikánském klášteře. Olomouc je vůbec prvním moravským městem, ve kterém je možné shlédnout 16 fotografií mapující havarijní stav ojedinělého souboru barokních kostelů. Velké díky patří bratřím dominkánům a zvláště paní katechetce Petre Juráňové za nasazení při přípravě nejenom vernisáže, ale i benefičního koncertu, který se uskutečnil o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Obě akce vynesly přes 25.000,-Kč. (foto fra Antonín, OP a Nikodém Kroupa).

Děkujeme všem, kdo se podíleli na akci "Pomozte získat 100.000,-Kč pro vižňovský kostel sv. Anny"

Od úterý 7. listopadu do úterý 21. listopadu bylo možné díky Nadaci ČEZ získat zvolenou formou pohybu 100.000,-Kč. Cíl byl naplněn cca 28 hodin před uplynutím lhůty. Výměna okenních výplní na kostele sv. Anny je druhou akcí svého druhu u celé broumovské skupiny kostelů (v letech 2013 - 2014 proběhla výměna oken u sv. Markéty v Šonově) a u vižňovského kostela se jedná o částku 650.000,-Kč. Děkujeme jednou za zájem, ochotu a pomoc.

Žehnání varhan děkanského kostela

V neděli 12. listopadu byla slavnostním požehnáním dovršena čtyřletá práce otce a syna Červenkových z Jakubovic u Lanškrouna. Práce, která trvala od roku 2014, byla možná zvláště díky grantu Královéhradeckého kraje (577.000,-Kč), dlouhodobé sbírce samotných farníků (498.000,-Kč) a dalších sponzorů jako třeba Města Broumov, či Opatství. Slavnostní atmosféru umocnila Missa Solemnis in C Robera Fuhrera v interpretaci Musica Braunensis. Velké díky patří broumovskému varhaníkovi ing. Vladimírovi Hrubému, díky kterému se mohlo na Broumovsku už opravit 7 varhan v celkové výši 5,3 mil Kč.

Svátost biřmování

V neděli 8. října v děkanském kostele sv. Petra a Pavla udělil XXV. královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál svátost křesťanské dospělosti patnácti biřmovancům.

Bohoslovci pražské arcidiéze na Broumovsku

Ve dnech 4. až 6. září navštívili nejenom Broumovsko adepti kněžství za pražskou arcidiecézi. Na začátku přehlídky kostelů je přivítal vernéřovický kostelník p. Jiří Krupička, aby pak první den pobytu uzavřeli mší sv. v klášteře, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Druhý den navštívili Vambeřice a Klodsko. Poslední den započali mší sv. v dřevěném kostele Panny Marie, kterou celebroval pomocný pražský biskup Válav Malý. Po mši svaté využili možnosti podívat se na nejstarší malbu na Broumovsku - gotickou fresku Posledního soudu v budově dnešního děkanství a poté se vydali  směr Krzeszów a Hvězda.

Farní pouť do Kutné Hory

Sedlecká katedrála, kostnice, katedrála sv. Barbory, kostel sv. Jakuba....zde jsou fotky ze soboty 23. září.

Farní tábor 2017

Na samém závěru letošních prázdnin se zaplnila ruprechtická fara dětmi naší farnosti.

Farní den

V sobotu 17. června se i navzdory ne úplně příznivému počasí sešli farníci na faře v Ruprechticích.

První svaté přijímání

Po deváté v řadě zažila broumovská farnost chvíle Prvního svatého přijímání. Samotná slavnost se po 18 letech uskutečnila v kostele sv. Michala Archanděla ve Vernéřovicích. Termínem byly tradičně Letnice.

Pouť do Legnice

Ve čtvrtek 8. června se uskutečnila pouť kněží a věřících náchodského vikariátu do polské Legnice. Ve zdejším kostele sv. Jacka (obr. 1, 2) se o Vánocích 2013 odehrál eucharistický zázrak. Cestou domů jsme se stavili v klášteře Legnickém poli, který projetkoval K. I. Dientzenhofer.

Májová v Křinicích

TEMPUS FUGIT v Ottawě

Čtvrté zastavení fotografické výstavy TEMPUS FUGIT na severoamerickém kontinentu proběhlo ve dnech 17. - 23. května v hlavním městě druhé největší zemi světa v kanadské Ottawě. Celkově už 21. místo putování 16 fotografických obrazů bratislavského fotografa Dana Veselského přineslo zatím rekordních 100.000,-Kč. Výtěžek chce broumovská farnost použít na opravu dezolátního stavu oken na kostele sv. Anny ve Vižňově. Na české ambasádě v Kanadě se výstava mohla uskutečnit díky záštitě pana velvyslance Pavla Hrnčíře, který ottawskou vernisáž i osobně zahájil. Začátkem letošního podzimu by se fotografie, které poukazují na havarijní stav jedinečné barokní sakrální skupiny, měli vrátit do Evropy, kde se už připravuje putování po České republice a Německu, ale i po evropských metropolích Varšavě a Londýnu. A v zaoceánském hledáčku je Austrálie.

MotoOto 2017

V sobotu 21. května proběhla v kostele sv. Barbory v Otovicích již IV. bohoslužba za motocyklisty. Účastníků bylo opět na šest desítek a pobožnost tradičně vedl P. Adrián Sedlák z Trutnova. Díky patří rovněž zpěvákům z Martínkovic pod vedením Kláry Nentvichové.

Vambeřice

I letos si mnoho farníků o první květnové sobotě vyčlenilo čas na pouť do Vambeřic.

Velikonoce 2017

Letos jsme už podruhé využili státního svátku o Velkém pátku a tradiční pobožnost křížové cesty v Křinicích jsme se v hojném počtu začali modlit v pravé poledne. O Bílé sobotě se nám zpočátku pro silný broumovský vítr nedařilo zapálit oheň. Vše však dopadlo dobře. Pokojné Velikonoce!

Vernisáž Tempus fugit v New Yorku

Koncem února 2017 proběhla již jubilejní versnisáž fotografické výstavy TEMPUS FUGIT, a to v Českém národním domě v New Yorku. Zahájení se ujal generální konzul ČR v New Yorku Martin Dvořák. v rámci výstavy byla rovněž představena fotografická publikace Jana Záliše.

Jihoamerická pocta rodáku z Božanova

V polovině ledna 2017 se v katedrále ve Valdivie v Chile konala za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha děkovná bohoslužba za prvního apoštolského administrátora ve Valdivie Mons. Augustina Klinkeho (1870 - 1932). Bohoslužby, kterou vedl současný biskup ve Valdivie Mons. Ignacio Ducasso, se kromě potomků dalších rodáků, účastnil právě i předseda horní komory a velvyslanec ČR v Chile Josef Rychtar. Biskup Klinke se narodil v Božanově, odkud se jako roční dítě spolu s rodiči vydal na tříměsíční plavbu do Jižní Ameriky. V roce 2008 požehnal tehdejší královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka symbolický hrob božanovského rodáka.

Tříkrálová sbírka

Během prvního víkendu Léta Páně 2017 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, která vynesla přes 91.000,-Kč.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ: bude pan biskup Jan udílet v neděli 8. října.

Koncert na podporu vižňovského kostela

Již po třetí uspořádali Jana Jarkovská a Bohumír Stehlík v Centru Walzel benefiční vánoční koncert na podporu záchrany kostela sv. Anny ve Vižňově, který se konal ve čtvrtek 29. prosince.

Betlémské světlo

I letos přišlo díky skautům na Broumovsko světlo z místa narození Ježíše Krista.

Mikuláš 2016

Čekání na příchod sv. Mikuláše ve farním kostele se opět po roce v neděli 4. prosince vyplatilo.

Jednání o kostelích a klášteře v Bruselu

30. listopadu 2016 proběhlo v sídle Evropského parlamentu jednání o možnostech pomoci klášteru a kostelům. Jednání, kterého se účastnilo 30 pozvaných hostů - včetně Paola Fontaniho, ředitele Unesco v Bruselu, zorganizoval europoslanec Tomáš Zdechovský.

Pietní akt

Letošního pietního aktu v Martínkovicích se za broumovskou farnost účastnil nový jáhen fra Gereon Rudolf Holý, OPraem.

Jáhenské svěcení

Jáhenské svěcení fra Gereona Rudolfa Holého, OPraem. se uskutečnilo v sobotu 22/10/2016 v želivském klášteře. Světitelem byl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Letecká farní pouť do Říma

V polovině října jsme v rámci Svatého roku milosrdenství vykonali pouť do centra křesťanství.

Farní pouť

V sobotu 1. října jsme se vydali na farní pouť do Malých Svatoňovic a za někdejším broumovským kaplanem P. Evermodem Sládkem, OPraem., do Lomnice nad Poplekou, kde už slouží od roku 2006.

Ministr kultury na Broumovsku

V pondělí 19. září navštívil kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích ministr kultury Daniel Hermann, aby poté pokračoval v krátké návštěvě kláštera.

Návštěva europoslance

V pátek 16. září opět navštívil Broumovsko poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský

Turnaj v NA

Po roční odmlce se opět uskutečnil v Náchodě vikariátní fotbalový turnaj, na kterém jsme obsadili skvělé 3. místo

Odhalení pamětní desky P. C. Baierovi

Ve čtvrtek 11/08/2016 sloužil ve zdoňovském kostele Nejsvětější Trojice mši sv. s formulářem Za smíření sídelní královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Po bohoslužbě diecézní biskup odhalil pamětní tabuli zdoňovskému děkanovi P. Coelistinu Baierovi, který byl v létě 1945 zavražděn v Teplicích nad Metují. Díky patří P. Antonínovi Brychtovi a P. Františkovi Hofmanovi za přípravu připomenutí tragicky zesnulého kněze. Milá byla rovněž i účast někdejšího broumovského kaplana P. Evermoda Sládka, OPraem.

Další práce na P+P

Od roku 2012 se opravuje střecha děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. Od roku 2014 rovněž tak i varhany hlavního kostela farnosti. A letos začalo i s restaurováním bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého.

Summerjob na Broumosvku pokračuje

A to díky otcům a synům nejenom z broumovské farnosti, kteří strávili společný nejenom pracovní víkend na faře v Ruprechticích.

Tempus fugit v USA

Osmnácté a devatenácté místo prezentace fotografické výstavy Tempus fugit je od července 2016 za Atlantikem v Chicagu. Výstavu nejdřív shlédli díky Mons. Dušanovi Hladíkovi v české katolické misii v Chicagu. Poté i v nedalekém benediktinském klášteře v Lisle jako projev připomenutí a poděkování za působení čecho-amerických bratří v letech 1946 - 1948 v broumovském klášteře. Na obrázku č. 13 je pan opat kláštera v Lisle Austin a kněz z české katolické misie v Chicagu Mons. Hladík, na obr. č. 14 plakát výstavy na českém konzulátu v Chicagu, na obr. č. 15 jsou členové Tour for Church(ill) s králem Šumavy a obrázek č. 16 ukazuje formu sbalení obrazů.

Farní den 2016

Se uskutečnil v sobotu 18/06 na faře v Ruprechticích.

Slavnost Prvního svatého přijímání

O letošních Letnicích přistopilo k 1. sv. přijímání osm dětí.

Májová na Hvězdě

V neděli 22. května vedl P. Antonín Brychta na Hvězdě tradiční májovou pobožnost.

Vambeřice 2016

V sobotu 7. května se konala tradiční pěší pouť do Vambeřic, která byla zakončena mší sv.

Kostely do Unesca?

V úterý 19. dubna 2016 proběhlo v bruselské kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského pracovní jednání, které se týkalo možnosti zapsání broumovských kostelů a kláštera na Světový seznam dědictví Unesco.

Velikonoční vigilie 2016

Velkopáteční křížová cesta

Díky státnímu svátku se mohla tradiční velkopáteční pobožnost křížové cesty v Křinicích konat již v pravé poledne.

VIII. farní ples

V sobotu 30. ledna 2016 v KD v Martínkovicích se uskutečnil již VIII. farní ples.

Průvod Mudrců

od Východu završil v neděli 11. ledna na Mírovém náměstí vánoční dobu.

Sv. Martin

Opět po roce - o druhé listopadové sobotě - zavítal mezi nás v Martínkovicích sv. Martin.

Svatohubertská bohoslužba

V neděli 8. listopadu odpoledne se konala v děkanském kostele sv. Petra a Pavla Svatohubertská bohoslužba, kterou vedl P. František Hofman.

Pietní akt

Proběhl tradičně v Martínkovicíh v sobotu 7. listopadu.

Pouť do želivského kláštera

Sobotu 10/10 jsme věnovali pouti do želivského kláštera, kde jsme se setkali i s p. opatem Jáchymem. Cestou zpět jsme se zastavili k modlitbě u hrobu P. Toufara v Číhošti.

Tempus fugit je ve švédské metropoli

Od 4. srpna do 3. září je ve stockholmském katolickém kostele sv. Eugenie k vidění fotografická výstava Tempus fugit. Expozici se povedlo zorganizovat díky Stálému zastoupení ČR ve Stockholmu, Českému centru, Czech tourizmu, ale v neposlední řadě Bohumírovi Stehlíkovi a Janě Jarkovské, kteří vernisáž obohatili o skvělé hudební vstupy.

Křinická pouť

O první srpnové sobotě se konala již IX. Křinická pouť.

Žehnání nového obětního stolu v dřevěném kostele Panny Marie,

kterého autorem je p. Petr Zelenka provedl převor břevnovsko-broumovského opatství P. Prokop Siostrzonek v pátek 31. července. Po restaurovaní varhan v roce 2012 je to další významný počin v nejstarším dřevěném kostele ve Střední Evropě.

Zahájení Summerjobu 2015

Ve středu 1. července začal třetí a na Broumovsku i poslední Summerjob za účasti sídelného královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.

Farní den v Křinicích

V sobotu se na statku Teinerů v Křinicích uskutečnil další vydařený Farní den. Díky všem!

Boží Tělo

I letos ve čtvrtek jsme v k. sv. P+P oslavili milou slavnost Božího Těla. Z obrázků je patrné, že farního života se účástní už i další generace dětí.

1. sv. přijímání

I letos mohla broumovská farnost slavit slavnost 1. sv. přijímání. Bylo to díky rodičům a jejich dětem.

Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích

V sobotu 23. 5. se v kostele sv. Barbory v Otovicích sešli motocyklisté, aby si vyprosili požehnání pro letošní sezonu. Bohoslužbu vedl P. Adrián Sedlák, OPraem, z Trutnova. Akci již podruhé uspořádal p. Miroslav Martin ve spolupráci s otovickým starostou Petrem Novákem.

Ekumenická bohoslužba

Kostel Svatého Ducha byl v pátek 22. května svědkem již druhé ekumenické bohoslužby broumovských křesťanských věřících.

Pěší pouť do Vambeřic 2015

9. května jsme z Broumova přes Martínkovice a Božanov opět putovali do Vambeřic, kde jsme spolu slavili mši sv. i farníky z Police n/M a Hronova.

Kardinál Dominik Duka slavil mši sv. v klášterním kostele

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužil ve středu 22. dubna mši sv. v opatském kostele sv. Vojtěcha u příležitosti otevření revitalizované části kláštera. Bohoslužby se účastnila široká broumovská veřejnost, včetně podpředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France.

Velikonoce 2015

Díky fotografiím p. Klause Hahna si můžeme i obrazem připomenout vigilii Bílé soboty. Díky patří všem, kdo měli účast na povzbudivých a zdařilých obřadech Tridua.

Vernisáž výstavy Tempus fugit v Paříži

V neděli 8. března 2015  se v královském kostele Saint-Germain-l′Auxerrois v Paříži, v sousedství muzea Louvre, konala vernisáž již čtrnáctého zastavení fotografické výstavy Tempus fugit, které se účastnila i velvyslankyně ČR ve Francii Marie Chatardová. V 16 hodin odpoledne se prastarým kostelem ze 7. století, který sloužil k bohoslužbám francouzské královské rodiny, rozezněla barokní hudba z fondu olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna-Kastelkornu (1624 - 1695) pod názvem Lamente vole. Soubor pěti mladých pařížských interpretů, který vedl český houslista Josef Žák, si poslechlo přibližně sto účastníků zahájení výstavy. Ta je umístněna v bývalé sakristii a potrvá do letošních Velikonoc.

VII. farní ples

Na sv. Valentýna se v Martínkovicích uskutečnil již VII. farní ples. Opět se těšil velkému zájmu lidí ze širokého okolí a výtěžek bude opět použitý na opravu varhan. Tentokrát v Broumově u sv. Petra a Pavla.

Výstava Tempus fugit v Bruselu vynesla 1035,- eur

V neděli 25. ledna byla slavnostně ukončena bruselská výstava fotografií broumovských kostelů. Po mši sv., kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, v kostele Slovenské katolické mise, proběhla sbírka místních českých a slovenských věřících, která vynesla 1035,- eur.

Broumovská Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 92540,- Kč

Druhý lednový víkend potvrdil, že štědré naladění dárců, kteří se pak mohli setkat přímo s Mudrci od Východu.

Broumovská farnost přivítala nového výpomocného duchovního

O slavnosti Tří králů jsme přivítali P. Františka Hofmana, který je od ledna 2015 ustanoven jako výpomocný duchovní v náchodském vikariátu s bytem v Šonově. Bylo milé, že slavnostní mši sv. slavili všichni 3 stávající broumovští duchovní.

Setkání u Jesliček

Odpolední setkání dětí a rodičů na Boží hod proběhlo u jesliček ve farním kostele sv. Petra a Pavla.

Koledy v nemocnici

I o Štědrém dnu Léta Páně 2014 zpívali děti nemocným v broumovské nemocnici koledy.

Výstava Tempus fugit v Bruselu

13. výstava fotografií Dana Veselského -  Tempus fugit -  byla zahájena vernisáží v centru Evropské unie v Bruselu, v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, a to ve středu 3. 12. Kromě místního p. faráře P. Jaroslava Hanzlíka, který se v daném kostele věnuje české a slovenské katolické diaspoře (poslední obrázek), se zahájení výstavy účastnil i velvyslanec ČR v Belgii Jaroslav Kurfurst (předposlední obr. druhý zleva), europoslanec Tomáš Zdechovský (předposlední obr. druhý zprava) a zástupce Královéhradeckého kraje v Bruselu René Příhoda (předposlední obrázek první zprava). Výstava, která už navštvívila několik zemí (Německo, Itálie, Slovensko) a několik měst v České republice (např. Hradec Králové, Praha), potrvá v Bruselu do 25. 1. 2015, kdy bude ukončena za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

Návštěva sv. Mikuláše

Opět po roce nás navštívil sv. Mikuláš.

VEKA v Broumově

V sobotu 15. 11. večer se ve farním kostele sv. Petra a Pavla představilo se svým repertoárem hudebné a pěvecké seskupení mladých katolíků královéhradecké diecéze, které zároveň doprovodilo nedělní liturgii ve stejném kostele.

Konference k Listopadu 1989

V pondělí a úterý 10. - 11. 11. proběhla v broumovském klášteře konference nejen k událostem z listopadu 1989, ale i k současným otázkám. Mezi účastníky konference přijali kromě jiných pozvání Alexandr Vondra, Roman Joch, biskupka Jana Šilerová (Církev československá husitská) a emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který na zakončení sympozia slavil v opatském klášterním kostele pontifikální mši sv. Předprogramem konference byla již páteční mše sv. a následná beseda s pomocným pražským biskupem Václavem Malým a pondělní dopolední beseda se studenty broumovského gymnázia nejen o letech perzekucí pěti stovek sester ve zdejším klášteře.

Sbor a orchestr pražského arcibiskupského gymnázia

doprovodil nedělní mši sv. ve farním kostele sv. Petra a Pavla o svátku Posvěcení Lateránské baziliky. Další část svého repertoáru předvedl po mši sv.

Sv. Martin v Martínkovicích

Podvečerní každoroční setkání dětí se sv. Martinem v Martínkovicích se uskutečnilo v sobotu 8. 11.

Pietní vzpomínka v Martínkovicích

Připomínka obou světových válek se uskutečnila i letos v sobotu 8. 11. odpoledne na Vojenském hřbitově v Martínkovicích u příležitosti Dne veteránů. Po skončení I. sv. války zde v zajateckém táboře umřelo na několik tisíc zahraničních vojáků. Další oběti pak přinesla II. světová válka.

Biskup Václav Malý požehnal rekonstrukcím v Šonově a Božanově

Den po setkání v Klášteře v sobotu 8. 11. požehnal pomocný pražský biskup a přítel Broumovska Václav Malý rekonstrukci střechy a oken na kostele sv. Markéty v Šonově a posléze slavil mši sv. v kostele sv. Marie Magdaleny v Božanově, během které požehnal nově rekonstruovaným varhanám. Šonovský kostel byl opraven z prostředků Evropské unie (program SZIF), božanovské varhany zas z dotačního programu Královéhradeckého kraje a taky díky štědrým dobrodincům.

Biskup Václav Malý v Klášteře

U příležitosti listopadových událostí roku 1989 sloužil v pátek 7. 11. mši sv. na poděkování za dar svobody a za oběti komunistického režimu v klášterním kostele sv. Vojtěcha pomocný pražský biskup Mons. Václav Malý. Mši sv. doprovodil Sbor a orchestr pražského arcibiskupského gymnázia. Po bohoslužbě následovala beseda v Kreslírně. Není bez zajímavosti, že jako trvalý jáhen poprvé sloužil u oltáře broumovský rodák Jan Hojda.

Vernisáž Tempus fugit v Praze

Již dvanáctá vernisáž fotografické výstavy TF se uskutečnila v Praze v Domě národnostních menšin v pondělí 27. 10. 2014. Účastnil se jí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP.

Farní pouť do Břevnova

a do Národního technického muzea se uskutečnila v sobotu 27. září.

Vernisáž výstavy Tempus fugit v Banské Bystrici

V srdci družebního kraje v Banské Bystrici se ve čtvrtek 11. září konala další vernisáž výstavy Tempus fugit. Zahájení výstavy v Středoslovenském muzeu poctili svoji návštěvou zástupce Kanceláře prezidenta Slovenské republiky, vedoucí odboru kultury Krajského úřadu v Banské Bystrici, viceprimátroka Města Banská Bystrica a několik desítek dalších hostí.

Výstava MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN 2014 je před broumovskou farou

Další aktivitou na podporu broumovské skupiny kostelů je i zařazení 3 opravených sakrálních staveb do rozsáhlé celorepublikové výstavy. Její část a i 3 zmiňované objekty jsou k vidění před broumovskou farou do poloviny srpna. Akce probíhá ve spolupráci s Městem Broumov.

Vřelé přijetí výstavy Tempus fugit v Rottenburgu am Neckar

Díky ochotě skautů z Hlinska je během srpna TF opět v Německu, kde se jí dostalo vřelého přijetí. A dokonce se i prodává kniha Jana Záliše.

Tradiční pouť na Hvězdě a pod Hvězdou

O první srpnové sobotě se již tradičně slavila dopolední mše sv. na Hvězdě, s tradičním celebrantem břevnovským převorem P. Prokopem Siostrzonkem OSB, aby odpoledne pokračovala litaniemi a společným posezením, ale už na křinické straně.

Jakubsko-anenský víkend

Po krátké odmlce se i letos uskutečnilo setkání farníků na faře v Ruprechticích.

Výstava Tempus fugit putuje Evropou

Fotografická výstava o broumovské skupině kostelů se během června a července zastavila v německých městech Augsburg a Mnichov, a taky v italské vesnici Serrazzano (foto). Na přelomu prázdnin bude součástí programu Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují, odkud opět poputuje do německého Rottenburgu am Neckar.

Novostavba kostela v Rumunsku

Takto vypadá stavba kostela pro česko-slovenskou komunitu v rumunském městě Suplacu de Barcau, na který přispěla broumovská farnost díky své postní sbírce. Odhadované náklady činí 3 mil Kč. Za pomoc nám komunita věřících upřimně děkuje.

Farní den

Se letos uskutečnil v Křinicích na statku u Teinerů, a to za hojné účasti farníků. Rovněž byl přítomen i p. kaplan Tomáš Reschel.

1. svaté přijímání

V neděli 15. 6. poprvé přijali Svátostného Spasitele tři děti.

Diecézní pouť 14. 6.

Proběhla úspěšně za hojné účasti věřících zejména vikariátu Náchod a Trutnov. Hlavním celebrantem a kazatelem byl biskup Mons. Josef Kajnek. Přednášku o benediktinech měl jejich břevnovský převor P. P. Siostrzonek.

Noc kostelů v broumovské farnosti

Již popáté se broumovská farnost účastnila mezinárodního projektu NOC KOSTELŮ. Ve spolupráci s Městem Broumov a ZUŠ Broumov bylo možné navštívit 3 kostely: špitální kostel Svatého Ducha, kde zněly mariánské skladby českých autorů (Stěnavan) a od P. J. Vejvanovského - Sonáta Vespertina pro 2 trubky a orchestr; kostel sv. Václava, kde opět pěvecký soubor Stěnavan interpretoval 2 svatováclavské chorály; kostel sv. Petra a Pavla, kde zazněl Koncert pro 2 trubky a orchestr od A. Vivaldiho a Missa festiva (pěvecký soubor Kácov). Rovněž byla ke zhlédnutí freska Posledního soudu na faře.

Svatba ve vižňovském kostele po 51. letech

Díky Ondřeji a Terezce Škodovým zaznělo v kostele sv. Anny novomanželské ANO. Naposledy se tak stalo 2. března 1963. Podobná událost se stala v roce 2008 v kostele sv. Markéty v Šonově, kde poslední oddavky byly v roce 1955.

Vernisáž fotografické výstavy ŽIVOT KOSTELŮ BROUMOVSKA v Národním technickém museu

Proběhla v úterý 29. dubna za hojné účasti odborné a laické veřejnosti, včetně autora výstavy Jana Záliše a broumovského starosty p. Milana Kotrnce. Svými pozdravy nás povzbudili generální ředitel NTM Karel Ksandr, náměstkyně ministra kultury ČR PhDr. Anna Matoušková a ředitel Muzea architektury NTM Martin Ebel. Výstava potrvá do 5. října. Její návštěva bude součástí podzimní farní poutě na Břevnov. Úvod vernisáže zahájila studentská schola Arcibiskupského gymnázia v Praze. Záštitu nad výstavou převzali pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP, hejtman Královéhradeckého kraje p. Lubomír Franc, prorektor Karlovy university Prof. Jan Royt a starosta Města Broumov Milan Kotrnec.

Tempus fugit v Chomutově

Od 12. dubna je dalším zastavením fotografické výstavy severočeský Chomutov.

Víkend na Vesmíru

Předposlední březnový víkend strávilo několik našich děcek v diecézním centru pro mládež.

Tempus fugit v Hradci Králové

Od 3. 3. do 31. 3. bude ve vestibulu Úřadu Královéhradeckého kraje. Vernisáž pondělí 3. 3. v 16:00 hod.

Tempus fugit v Hlinsku

V pátek 14. února se uskutečnila vernisáž TF v Hlinsku v Centru Jana XXIII. Zde bude do začátku března, odkud se přesťehuje do vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Logo farnosti

Vítězná podoba loga farnosti vypadá takto.

VI. farní ples

se opět těšil velké návštěvě. Díky patří všem pořadatelům, hostům - tanečníkům, těm, kdo věnovali hodnotné dary do tomboly a rovněž všem, kdo svojí účastí podpořili snahy o záchranu broumovských kostelů. Výtěžek je 40.000,- Kč. Pán Bůh požehnej.

Vernisáž v Nitře

V pondělí 20. ledna v kavárně Libresso proběhla v dalším někdejším benediktinském slovenském městě vernisáž fotografické výstavy TEMPUS FUGIT. V Nitře zůstane do 10. února, kdy se pak přesune do Hlinska (Centrum Jana XXIII.) a poté do vestibulu Královéhradeckého kraje.

Tříkrálový průvod

O první lednové neděli již po páté zakončil na Mírovém náměstí Tříkrálovou sbírku. Akce se mohla uskutečnit za vydatné pomoci Města Broumov a ZUŠ Broumov.

Přání

Pokojné Vánoce a požehnaný rok 2014!

Zpívání u Jesilček

Na Boží hod se k odpolednímu setkání u Jesliček sešli děti se svými rodiči.

Koledy v nemocnici

I během letošního štědrodenního dopoledne zpívali naše děti v broumovské nemocnici nemocným, ale i sloužícímu personálu.

Pouť výstavy TEMPUS FUGIT začala

V úterý 10. 12. 2013 začalo putování fotografické výstavy TEMPUS FUGIT po Evropě. První vernisáž se konala ve slovenském Trenčíně, který je taky svázán s benediktinskou misí. Za Královéhradecký kraj se jí účastnil 1. vicehejtman Otakar Ruml (foto 2). V roce 2014 bude výstava, která si klade za cíl pomoct broumovské skupině kostelů, pokračovat v Nitře, dále pak v Chomutově a v Mnichově. V jednání jsou další česká a německá města. Rovněž i pak i hlavní město Francie Paříž. Autorem výstavy je známý slovenský fotograf Dano Veselský (foto 3).

Setkání dětí se sv. Mikulášem

Se ve farním kostele uskutečnilo po nedělní mši sv.

Setkání dětí se sv. Martinem

Se v Martínkovicích uskutečnilo o týden později, ale zato ve větším počtu.

Pietní akt v Martínkovicích

Se uskutečnil v sobotu 9. 11. na vojenském hřbitově u příležitosti výročí konce 1. sv. války a odhalení památníku válečnému hrdinovi p. Josefu Ledvinovi. Obřad za hojné účasti obyvatel Martínkovic zahájila státní hymna. Poté starosta obce ing. Jaromír Jirka položil věnec u památníku obětí a připoměl historii hřbitova. Posléze opět položil věnec u památníku rudoarmejců. Na závěr pietní vzpomínky byl požehnán památník p. Josefa Ledvinu, přičemž byl představen jeho životopis.

2. 11. slavil mši sv. v klášterním kostele otec biskup Jan

Aby tak jako každý věřící prosil Boha za zesnulé příbuzné a jako diecézní biskup za zesnulé diecezány a biskupy, včetně prvního královéhradeckého biskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, který je pohřben v opatském kostele sv. Vojtěcha.

Společná modlitba sv. růžence

V říjnu každou neděli od 16:00 hod v k. PM.

Seminář o broumovské krajině

Od 9. do 11. října probíhal ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze, Národním památkovým ústavem a Městem Broumov seminář o kulturní krajině Broumovska a autentickým památkách v ní. Semináře se účastnilo na 3 desítky studentů ČVUT, ale i odborná a laická veřejnost.

 

S knihou o broumovských kostelích u kardinála Duky

V poslední zářijové úterý přijal na audienci na Arcibiskupství v Praze kardinál Dominik Duka, OP fotografa Jana Záliše v doprovodu administrátora broumovské farnosti P. Martina Lanži. Jan Záliš předal panu kardinálu svoji autorskou knihu o broumovské skupině kostelů. V další části setkání pan kardinál opětovně potvrdil svůj zájem o kraj, který ještě jako královéhradecký biskup častokrát navštěvoval a už tehdy mu byl velice nápomocen.

Diecézní stolní kalendář

K 350. výročí vzniku diecéze je k zakoupení v kostele sv. P+P za 55,- Kč.

Výlet do Prahy

Na sobotu 21. září je plánován výlet do pražské Lorety a ještě pořád je možné se přihlásit. Odjezd v 7:00 hod ráno z parkoviště pod farou. Předpokládaný návrat v 19:00 hod.

Křížová cesta za Sýrii

Na základě výzvy Sv. otce Františka se i broumovská farnost připojí modlitbou křížové cesty za pokoj a mír v Sýrii a to v sobotu 7. září v Křinicích. Začátek v 19:00 hod u I. zastavení.

Křinická pouť

V sobotu 3. srpna již posedmé proběhla v Křinicích stále více populárnější pouť.

Summer job

Od 29. června do 4. července se na 120 mladých lidí z hnutí Focoláre z celé ČR účatnilo dobrovolnické brigády. Za výtečné spolupráce obecnými úřady pomáhali zadarmo potřebným zvláště v obcích Martínkovice, Božanov, Otovice a Šonov. Když Pán Bůh dopřeje, příštím rokem se na území broumovské farnosti sejdou zas. Začátku akce požehnal i diecézní biskup Mons. Jan Vokál, který zároveň požehnal i restaurovaný petropavlovský kříž. Ten je již opět po roce na střeše děkanského kostela.

Dominikánská misie

Farnost pořádá ve spolupráci s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie a společenstvím Net for God v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2013 Týden broumovských kostelů.

Program týdne je ke stažení zde.

První svaté přijímání

V neděli 19. května poprvé přijali Tělo a Krev Pána Ježíše.

OD ČTVRTKU 16. KVĚTNA SI JE MOŽNÉ NA FAŘE KOUPIT VELKOU FOTOGRAFICKOU PUBLIKACI BROUMOVSKO OBJEKTIVEM JANA ZÁLIŠE. Cena za 1 ks je 595,- Kč. Koupí knihy - jenom na faře - podpoříte snahy na záchranu a o opravu dientzenhoferových kostelů ve výši 100,- Kč. Všude jinde má prodejce rabat.


Ekumenická bohoslužba

U příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého se v kostele Ducha svatého konala ekumenická bohoslužba. Předsedala jí farářka Československé církve husitské Jana Wienerová, kázaní pronesl farář Českobratrské církve evangelické Michal Kitta. Prosby řovněž přednášeli kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů a Martin Lanži, administrátor broumovské římskokatolické farnosti. Zpěvem bohoslužbu provázel pěvecký soubor Stěnavan.

Farní den

V sobotu 11. května se uskutečnil letošní Den farnosti Broumov. V děkanském kostele sv. Petra a Pavla ho mší sv. zahájil P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovského kláštera. Mezi exkurzí klášterem, kterou vedl pan převor spolu s p. Janem Školníkem, byla možnost podívat se na středověkou fresku Posledního soudu ve farní budově. Program zakončilo povídání pana Petra Kopřivu o jeho únorovém pobytu ve Vietnamu.


Pouť do Vambeřic

I letos jsme o první květnové sobotě putovali do Vambeřic. Společné mši sv. nejenom pro farníky a farnice z Hronova, Police nad Metují a Broumova předsedal diecézní královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.


Pozvánka na tábor - přihláška zde ke stažení

Zveme Vás na každoroční akci pro děti.


Naši ministranti se o víkendu 19. - 21. dubna účastnili diecézního ministrantského setkání v Přibyslavi na Vysočině.

Požehnáno rekonstrukci střechy a oken na kostele sv. Markéty v Šonově

V sobotu 6. 4. 2013 bylo požehnáno rekonstrukci střechy a oken na kostele sv. Markéty v Šonově, kterého se účastnilo cca 100 lidí. Z hostí promluvili generální ředitel a. s. Veba ing. Josef Novák, starosta obce Vladimír Grusman a starosta města Broumov Milan Kotrnec. Po požehnání se uskutečnila komentovaná prohlídka kostela, kterou zajistil Národní památkový ústav. Rekonstrukce začne do konce dubna. Provede ji spol. Teslice Vsetín.


POZVÁNKA - Víkendovka farní mládeže na Vesmíru - ke stažení zde

Letní farní tábor

Je plánován od 21. do 26. července na Janovičkách. Více informací: Marie Pelánová.

Ve středu 20. února 2013 ve večerních hodinách zemřel v broumovské nemocnici P. Norbert Josef Zeman, O.Praem. Pohřeb emeritního pana vikáře se uskutečnil v sobotu 2. března 2013 v 11:00 hod v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

Mši sv. celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal pomocný pražský biskup Mons. Václav Malý.  S P. Norbertem se přijel rozloučit i pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek a dalších cca 40 kněží. Ať odpočívá v pokoji!

 

 

Výtěžek z V. farního plesu činí 37.079 Kč! Pán Bůh požehnej! Peníze budou použity na varhany v Božanově.

 

ostatní akce ...

Tři králové

V neděli 6. 1. o slavnosti Zjevení Páně opět prošli Broumovem tři králové.

Boží hod

Na Boží hod bylo v Martínkovicích a Ruprechticíh možné vnímat sváteční atmosféru i díky vánoční mši J. J. Ryby.

Předvánoční koncert Martínkovice

V neděli 23. 12. se v kostele sv. Jiří a Martina uskutečnil předvánoční koncert.

Předvánoční koncert Heřmánkovice

V sobotu 22. 12. 2012 se v Heřmánkovicích v kostele Všech svatých už podruhé uskutečnil předvánoční koncert.

Martínkovický víkend

Druhý listopadový víkend je v Martínkovicích již tradičně zasvěcen sv. Martinu. V sobotní odpoledne byly lavice zdejšího kostela zaplněny dětmi s jejich rodiči a prarodiči do posledního místa. Opět si nenechali vzít příležitost potkat se starodávným světcem a podniknout výpravu lesem plným záhad. Nedělní odpoledne se pak neslo ve znamení vzpomínky na oběti nejenom 1. světové války na místním vojenském hřbitově. Celý víkend byl pak zakončen koncertem v rámci VI. ročníku Českého varhanního festivalu.

Žehnání v Otovicích

Odpoledne státního svátku sv. Václava bylo v Otovicích ve znamení žehnání restaurovaného sousoší 14 pomocníků, kterého se účastnilo na šest desítek místních obyvatelů.

Svatováclavská mše

Na začátku letošních broumovských oslav sv. Václava byla mše svatá jako součást oficiálního plánovaného programu.

Křinické odpoledne

S KDÚ-ČSL opět proběhl i letos, konkrétně v neděli 23. října.


Strahov

Kutná Hora, Stará Boleslav, Heřmanův Městec, Krucemburk. A letos Strahov. Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Založena byl v roce 1143. 23 let po založení řádu sv. Norbertem (1080/1085 – 1134). Naším cílem byla bazilika Nanebevzetí Panny Marie, původně románský kostel z 12. století, do dnešní podoby přestavěn v polovině 18. století a knihovna, která čítá přes 200 tisíc knih, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři. Díky patří naším průvodcům paní Miroslave Otavové a jáhnu s příznačným jménem Vavřinec.

 

ROHR 2012

Poslední prázdninový týden se opět po roce vydali broumovští farníci do bavorského Rohru. Navštívili třeba nejenom Mnichov nebo Augsburg, ale i místo posledního odpočinku někdejších broumovských mnichů, na hřbitově v Rohru. Letošní počet poutníku o celkovém součtu 19 posílili i P. Josef Smola a P. Jiří Prokůpek. Velké díky patří společnosti CDS Náchod, která opět poskytla svůj autobus.

 

III. ročník vikariátního turnaje v malé kopané

Se letos poprvé konal v Náchodě. A poprvé se ho účastnil i broumovský tým, kterého kádr doplnila polická farnost. Z celkového počtu devíti týmů se probojoval až do čtvrtfinále, kde až na penalty prohrál s pozdějším vítězem z Rychnova nad Kněžnou.

 

Zdařilé srpnové akce

První víkend druhého prázdninového měsíce byl ve znamení páté Křinické poutě, která začala nejdřív mší sv. na Hvězdě. Celebroval ji P. Vojtěch Malina, benediktinský novokněz z rajhradského kláštera, který pak vedl i mariánskou pobožnost u křinické kaple. V neděli pak po mši sv.

Sídlo děkanství

Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov
Kostelní náměstí 224
550 01 Broumov
IČ: 46503811

Podpořte nás

Číslo účtu:
1180703399/0800
(Česká spořitelna)