V současné době jsou kostely z broumovské skupiny prohlášeny za národní kulturní památky, stejně tak jako další významné památky Broumovska, zejména pak monumentální klášter Benediktinského Opatství sv. Václava v Broumově.

Bohužel z pohledu technicko-stavebního jsou kostely v současné době v havarijním stavu.

Na jejich záchranu jsou dnes majitelem, tj. Římskokatolickou farností - děkanství Broumov využívány zejména prostředky z Programu na záchranu architektonických památek Ministerstva kultury ČR nebo programu Obnovy památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.

Současný stav kostelů:

Otovice, kostel sv. Barbory - je v nejsložitější situaci, vyžaduje opravu střechy, části krovu zasaženého dřevomorkou a také obvodového pláště

Šonov, kostel sv. Markéty - nutné jsou opravy střechy, fasády, oken a nové odvodnění

Vižňov, kostel sv. Anny - je v havarijním stavu, je třeba vyměnit krytinu, vyspravit krov, opravit hlavní římsu pod střechou, fasádu i okna

Ruprechtice, sv. Jakuba Většího - potřebuje vyměnit střešní krytinu, opravit krov, vnější plášť, nové odvodnění

Heřmánkovice, Všech svatých - má novou střechu, opravoval se propadlý strop, potřebuje opravu vnějšího pláště, omítek, nové odvodně