Projekt „Pro život kostelů Broumovska“ počítá vzhledem k rozsahu souboru kostelů a na druhé straně s omezenými finančními možnostmi s postupnou realizací jejich revitalizace v několika etapách.

Etapa A je koncipována jako ucelená oprava tří kostelů z broumovské skupiny – kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a sv. Anny ve Vižňově s možností využití grantů „Norských fondů“.

Etapa B řeší opravu kostela sv. Markéty v Šonově s možností využití dotace z Programu rozvoje venkova SZIF.

Etapa C řeší obnovu kostela sv. Barbory v Otovicích s využitím prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR.

Opravy kostelů (Heřmánkovice, Ruprechtice, Vižňov) v rámci Etapy A budou zahrnovat opravy střechy, tj. krovy a střešní krytiny, vnějšího pláště kostelů, vstupních portálů a dle finančních možností i opravy vnitřních omítek.

Opravy kostela sv. Markéty v Šonově v rámci Etapy B bude zahrnovat opravy střechy, tj. krovy a střešní krytiny, vnějšího pláště kostelů, vstupních portálů a dle finančních možností i opravy vnitřních omítek. Financování je řešeno prostřednictvím Programu rozvoje venkova SZIF.

Opravy kostela sv. Barbory v Otovicích v rámci Etapy C bude zahrnovat opravy střechy, tj. krovy a střešní krytiny, vnějšího pláště kostelů, vstupních portálů a dle finančních možností i opravy vnitřních omítek. Financování je řešeno prostřednictvím Programu na záchranu arch. dědictví MK ČR.