Římskokatolická farnost - děkanství Broumov

ThLic. Martin Lanži, děkan farnosti

Kostelní náměstí 224, 550 01 Broumov

Tel.: +420 491 521 678

E-mail: church.broumov@gmail.com

Omnium o.s.

Ing. Jakub Děd

Tel.: 739 385 928

E-mail: jded@omniumos.cz