Pro realizaci projektu „Pro život kostelů Broumovska“ a jeho financování projektu je uvažováno s využitím těchto zdrojů:

- Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (PZAD)

- Vlastní zdroje Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov

- Finanční mechanismy EHP (IROP)

- Příspěvky drobných dárců, pocházející mj. z dobrovolného vstupného hudebního festivalu Za poklady Broumovska

- Soukromé nadace a nadační fondy