Aktuality projektu

V lednu 2017 byla pro kostely ve Vernéřovicích a Ruprechticích přidělena evropská dotace ve výši 32 mil Kč, která bude použita na zásádní renovaci zmiňovaných svatostánků. Předpokládané zahájení prací: konec léta - začátek podzimu 2017.

Na k. v Otovicích se bude pokračovat v opravě střechy za 1.090.000,- Kč (MK ČR a KHk).

Na k. ve Vižňově se bude pokračovat v opravě střechy za 1.090.000,- Kč (MK CŘ a KHk).

U P+P bude dokončena oprava varhan za 320.000,- Kč (KHk a farnost); rovněž se bude pokračovat v opravě střechy za 500.000,- Kč (MK ČR, KHk, BiHK, Město Broumov); rovněž se bude pokračovat v restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého za 500.000,- Kč (MK ČR, farnost).

V Heřmánkovicích se bude pokračovat v opravě varhan za 700.000,- Kč (MK ČR, Obec Heřmánkovice, farnost). V dubnu byla podána žádost o dotaci na částečnou rekonstrukci střechy kostela z dotací EU ve výši 10 mil Kč.

Veřejná sbírka za účelem "Obnova kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů a jiných menších sakrálních staveb v regionu Broumovska" je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" ze dne 30.11.2012.

Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů a dalších sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat.

Osvědčení bylo doručeno dnem 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy sbírka oficiálně zahájena. Aktuální stav je 63.000,- Kč.

Osoba oprávněná : P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet:                      20036-1180703399/0800

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, upřímně děkujeme.

Tempus fugit putuje světem

Fotografická výstava, která zobrazuje zlý stav broumovské skupiny kostelů, navštívila již dvě desítky měst v České republice. Rovněž i několik evropských zemí: Itálii, Německo, Slovensko, Belgii, Francii a Švédsko. V létě 2016 navštívila Chicago v USA, v únoru 2017 pak New York v květnu Ottawu. Krátké zprávy z většiny vernisáží jsou v rubrice Komunita.