Udělování svátosti

Příprava ke křtu dospělých: 2x za měsíc (čtvrtek, fara, 18:00).

Křest dětí: po osobní konzultaci.

Biřmování v roce 2016 resp. 2017.

Manželství: po osobní konzultaci.

Svátost smíření: 20 min před každou mši sv.; poslední sobota v měsíci: 09:00 - 10:00, P+P.

Pomazání nemocných: dle potřeby; společné udílení: 2. velikonoční neděle.