Ohlášky

Výuka náboženství: prázdniny.

Adorace: pondělí, k. sv. Václava 18:30 - 18:45; pátek P+P 17:00 - 18:00.

Poděkování za: Farní den a úklid P+P.