Ohlášky

Výuka náboženství: prázdniny.

Adorace: středa, k. sv. Václava 18:30 - 18:45; pátek - P+P 17:00 - 18:00.

Farní tábor: poděkování.