Ohlášky

Výuka náboženství: volno.

Adorace: středa, k. sv. Václava 18:30 - 18:45; pátek P+P 17:00 - 18:00.

Večerní mše sv. jsou od 18:00, kromě soboty, kde je še sv. v 17:00 v hřb. k. PM.

Svátost pomazání nemocných: neděle 15/04.