Ohlášky

Výuka náboženství: zvláštní oddíl.

Adorace: středa, k. sv. Václava 17:30 - 17:45; pátek 16:00 - 17:00 P+P.

Koncert k 100 letům ČSR: úterý 23/10, P+P, 18:00.

"Dušičková" svátost smíření: sobota 27/10, P+P, 09:00 - 10:30