Ohlášky

ÚMYSL TÝDNE: Za Izrael.

Výuka náboženství: podle rozvrhu.

Adorace: středa, k. sv. Václava 17:30 - 18:00, pátek P+P, 19:00 - 20:00 hod.

Svátost smíření: sobota 25/11, 09:00 - 10:00.