Ohlášky

Adorace: středa - k. sv. Václava 17:00 - 17:45; pátek P+P 17:30 - 18:00.

Tříkrálovás sbírka: 127.480,-Kč.

Tombola do farního plesu: fara/kostel/Elektro Jansa.