Ohlášky

Varahní koncert v pátek 25/09 od 18:00 u P+P.

Svátost smíření: sobota 26/09 od 09:00 do 10:30 u P+P.

NEŽ ZAČNOU PÍSEMKY: tradiční nedělní odpoledne s KDÚ-ČSL v Křinicích - Americe v neděli 27/09 od 14:00.