Ohlášky

Výuka náboženství: volno.

Adorace: středa, k. sv. Václava 17:30 - 17:45; pátek P+P, 16:00 - 16:30.

Pobožnosti Křížové cesty: pátek (P+P) a v neděli (klášter) od 16:30.