Ohlášky

Adorace: středa - k. sv. Václava 17:00 - 17:45; pátek P+P 17:30 - 18:00.

Farní pouť do TV Noe se ruší pro malý zájem.