Ohlášky

Do odvolání se nekonají žádné veřejné bohoslužby a akce farnosti.

Německo - návštěva rodáků: 04/05 - 07/05.