Akce

Schola: zpívá v neděli 10/06.

Farní den: sobota 16/06, fara Ruprechtice, začátek 15:00.